ETA ויזה אלקטרונית לקנדה

מי צריך ויזה מסוג Electronic Travel Authorization –  ETA ?

נוסע בעל דרכון ישראלי או בעלי דרכון המשתייך לאחת מהדינות הפטורות מהוצאת ויזת תייר לקנדה, נדרשים להוציא אשרה אלקטרונית מסוג Electronic Travel Authorization –  ETA כדי לנסוע לקנדה. 

איך מקבלים את ויזת ETA?

ויזת ETA היא אשרה אלקטרונית שנשלחת כאסמכתא למבקש באמצעות דוא"ל שנמסר בעת מילוי הטופס המקוון. פרטי האשרה ושל הנוסע נשמרים במהגר מידע של רשויות ההגירה של קנדה. הנוסע אינו נדרש להדפיס את האישור או להדביק אותו לדרכון. פרטי הויזה לפי מספר הדרכון של הנוסע. 

מה התוקף של אשרת ETA?

ויזת ETA מונפקת לתקופה של 5 שנים או עוד תאריך פקיעת תוקף של הדרכון. 

הוראות למילוי השאלון

  1. לפני תחילת מילוי השאלון וודא כי הדרכון של מבקש אשרת ETA בתוקף ומונח לפניך.
  2. חובה לרשום את הפרטים בדיוק כפי שהם רשומים בתוך הדרכון.
  3. חובה לדייק בפרטים, מסירת פרטים לא נכונים אלולה לעקב את הליך קבלת הויזה ואף לגרום לקבלת סירוב מרשויות ההגירה של קנדה.
  4. עבור כל מועמד יש למלא את שאלון בנפרד.
  5. הוצאת אשרת ETA כרוכה בתשלום אגרה ודמי שירות לגוף המטפל.

שלבים להוצאת אשרה אלקטקונית לקנדה

1. הכן דרכון של כל מועמד לפני מילוי השאלון. 

 

2. מלא את השאלון המקוון בקפדנות רבה.

הערה: האישור מגיע לדוא"ל של המבקש, יש למסור כתובת מייל מדוייקת. 

3. הגשת הבקש לאישור כניסה אלקטרוני ETA כרוכה בתשלום האגרה למשרד ההגירה של קנדה.

 

4. לאחר מילוי הטופס המקוון, האישור אלקרטוני ETA יגיע לדוא"ל שמסרת תוך 72 שעות. 

הערה: ברוב המקרים האישור מגיע באופן מיידי לכתובת המייל שמסרת בעת מילוי הטופס.

הערה: היתכן ותדרש להציג מסמכים נוספים, במקרים אלא משך הטיפול באשרת ETA עלול להתארך.