שאלון של ETA

Electronic TravelAuthorization (eTA) Canada 

eTA Canada הוא אישור כניסה לקנדה המשמש כויזה אלקטרונית.

החל משנת 2016 כל אדם המעוניין לבקר בקנדה נדרש להוציא אשרת ETA. 

  1. לפני תחילת מילוי השאלון וודא כי הדרכון של מבקש אשרת ETA בתוקף ומונח לפניך.
  2. חובה לרשום את הפרטים בדיוק כפי שהם רשומים בתוך הדרכון.
  3. חובה לדייק בפרטים, מסירת פרטים לא נכונים אלולה לעקב את הליך קבלת הויזה ואף לגרום לקבלת סירוב מרשויות ההגירה של קנדה.
  4. עבור כל מועמד יש למלא את שאלון בנפרד.
  5. הוצאת אשרת ETA כרוכה בתשלום אגרה ודמי שירות לגוף המטפל.

ההגעה ליעד שלך קרובה מתמיד, בחר את השירות הרצוי